Νέα-Ανακοινώσεις
Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 12/10/2011
Κατεβάστε την πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για την συνεδρίαση στις 12/10/2011, από εδώ Read more... .
 
Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 26/10/2011
Κατεβάστε την πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση στις 26/10/2011, από εδώ Read more... .
 
Αναβολή Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 26/10/2011
Αναβάλλεται η δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα 26/10/2011, λόγω παράτασης της προθεσμίας υποβολής του προγράμματος "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013". Τα θέματα θα συζητηθούν σε επόμενη τακτική συνεδρίαση.
Read more...
 
Έκθεση Προϋπολογισμού Γ' Τριμήνου
Κατεβάστε την υπ' αριθ.107/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον Έλεγχο Υλοποίησης του Προϋπολογισμού και τη Σύνταξη Έκθεσης Κατάστασης Εσόδων και Εξόδων του Δήμου για το 3ο τρίμηνο του 2011, από εδώ Read more... .