Απόφαση Δημάρχου για την Πρόσληψη Προσωπικού της ΣΟΧ 1/2011 Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Κατεβάστε την Απόφαση Δημάρχου της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2011, για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, από εδώ.