Επικαιρότητα
Ορθή Επανάληψη Πρόσκλησης για τη Βιολογική Γεωργία Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Ενημερωθείτε στα συνημμένα αρχεία για την Ορθή Επανάληψη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δράση 1.1 «Βιολογική Γεωργία» του Μέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013, με την οποία καλούνται οι υποψήφιοι δικαιούχοι να υποβάλλουν αίτηση τη χρονική περίοδο 16/01/2012 έως 12/03/2012.

Συνημμένα : Ανακοίνωση, Ορθή Επανάληψη Πρόσκλησης Read more...

 
Πρόσκληση Συνδέσμου Ύδρευσης Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Κατεβάστε την Πρόσκληση για την Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ύδρευσης Ο.Τ.Α. Ν.Φθιώτιδας από πηγές Κανάλια Πύργου Υπάτης, στις 28/02/2012, από εδώ Read more... .
 
Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 21/02/2012 Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Κατεβάστε από εδώ Read more... την Πρόσκληση Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιό
 
Ετησία Έκθεση Πεπραγμένων ΕΠΖ έτους 2011 Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Κατεβάστε από εδώ Read more... την Ετησία Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπ
 
Πρόσκληση Γραφείου Τουριστικής Προβολής 23/02/2012 Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Κατεβάστε την πρόσκληση του Γραφείου Τουριστικής Προβολής για τη δημόσια συνεδρίαση στις 23/02/2012, από εδώ Read more... .