Επικαιρότητα
Έκθεση Προϋπολογισμού Δ' Τριμήνου Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Κατεβάστε την υπ' αριθ.2/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον Έλεγχο Υλοποίησης του Προϋπολογισμού και τη Σύνταξη Έκθεσης Κατάστασης Εσόδων και Εξόδων του Δήμου για το 4ο τρίμηνο του 2011, από εδώ. Read more...

 
Ανακοίνωση Χορήγησης Αδειών Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Κατεβάστε την ανακοίνωση για την χορήγηση Αδειών Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου, από εδώ Read more... .
 
Πρόσκληση Γραφείου Τουριστικής Προβολής 12/01/2012 Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Κατεβάστε την πρόσκληση του Γραφείου Τουριστικής Προβολής για τη δημόσια συνεδρίαση στις 12/01/2012, από εδώ Read more... .
 
Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 26/01/2012 Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Κατεβάστε την πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για την συνεδρίαση στις 26/01/2012 από εδώ Read more... .
 
Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Κατεβάστε από εδώ Read more... την Πρόσκληση Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποι