Επικαιρότητα
Πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Κατεβάστε την ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2011 για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Δήμου Μακρακώμης, από εδώ.

Συνημμένα : Έντυπο Αίτησης, Παράρτημα Read more...

 
Απόφαση Δημάρχου για την Πρόσληψη Προσωπικού της ΣΟΧ 1/2011 Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Κατεβάστε την Απόφαση Δημάρχου της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2011, για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, από εδώ Read more... .
 
Πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Κατεβάστε την ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, έντεκα (11) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Μακρακώμης, από εδώ.

Συνημμένα : Έντυπο Αίτησης, Παράρτημα Read more...

 
Ονομαστικές Καταστάσεις & Πίνακες Κατάταξης της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 προκήρυξης Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Ονομαστικές Καταστάσεις & Πίνακες Κατάταξης της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 προκήρυξης για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου:

 
Πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Κατεβάστε την γνωστοποίηση για την Πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη, από εδώ. Read more...