Αντιδήμαρχοι Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Με την αριθ. 3/2011 απόφασή του ο Δήμαρχος Μακρακώμης κ. Θύμιος Παπαευθυμίου όρισε τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως αντιδημάρχους, στους οποίους και μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

1. Τον κ. Κυριαζή Γεώργιο του Κων/νου καθ΄ύλην και κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Μακρακώμης, στον οποίο μεταβιβάζει και τις αρμοδιότητες της Αγροτικής Ανάπτυξης – Κτηνοτροφίας Αλιείας.

2. Τον κ. Μπήτο Κων/νο του Παναγιώτη καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο, στον οποίο μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των πόλεων και των οικισμών, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, καθώς και τις αρμοδιότητες για θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

3. Τον κ. Κανέλλο Βασίλειο του Κων/νου καθ΄ύλην και κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Σπερχειάδας, στον οποίο μεταβιβάζει και τις αρμοδιότητες Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, καθώς και τις αρμοδιότητες για θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Τον κ. Παπαηρακλή Νικόλαο του Βασιλείου καθ΄ύλην και κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Αγίου Γεωργίου και Τυμφρηστού, στον οποίο μεταβιβάζει και τις αρμοδιότητες Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

5. Τον κ. Μπήτο Ηλία του Νικολάου καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο, στον οποίο μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Απασχόλησης.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των καθ΄ ύλην Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητές των ασκεί ο Δήμαρχος. Στις περιπτώσεις απουσίας ή κωλύματος των κατά τόπον Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητές των ασκούν για τη Δημοτική Ενότητα Σπερχειάδας ο κ. Μπήτος Κων/νος, για τη Δημοτική Ενότητα Μακρακώμης ο κ. Μπήτος Ηλίας και για τη Δημοτική Ενότητα Αγίου Γεωργίου και Τυμφρηστού ο κ. Κυριαζής Γεώργιος.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κυριαζής Γεώργιος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο κι όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Κανέλλο Βασίλειο.